l’Associació

Benvinguts 

Ja fa alguns anys es va crear l’Associació de Centres Educatius Waldorf. El que aleshores era una associació entre cinc iniciatives pedagògiques Waldorf de diferents llocs de l’Estat espanyol és avui una associació de prop de 20 col·legis, llars d’infants, centres de formació de mestres… 

L’Associació de Centres Educatius Waldorf va néixer amb la vocació d’unir totes les iniciatives pedagògiques Waldorf d’Espanya en una organització on se sumessin les forces, on es conreés un esperit de suport mutu i es permetés la col·laboració entre els diferents centres escolars d’Espanya i pogués servir de recolzament a les noves iniciatives que anessin sorgint.

L’Associació representa doncs a l’Estat espanyol aquest impuls de renovació pedagògica àmpliament desenvolupat i provat en desenes de països de tot el món des de fa gairebé 90 anys.

L’Associació de Centres Educatius Waldorf de l’Estat espanyol participa com a membre de ple dret en el CONSELL EUROPEU D’EDUCACIÓ WALDORF, en l’ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE LLARS D’INFANTS WALDORF i en L’ALIANÇA PER A LA INFANTESA.

Objectius

L’Associació de Centres Educatius Waldorf té com a objectius:

  1. El suport a la creació, el manteniment i el desenvolupament d’institucions i escoles que es proposin treballar amb la base pedagògica desenvolupada per Rudolf Steiner. 
  1. El suport a les persones o grups de persones que es dediquin, totalment o en part, a activitats encaminades a la fi assenyalada anteriorment.

Altres objectius:

  • Erigir-se com interlocutora davant de les administracions públiques.
  • Coordinar les activitats pedagògiques Waldorf que afectin diversos centres.
  • Promoure activitats de suport específic per als centres que el requereixin.
  • Prestar assessorament jurídic, administratiu i econòmic directament o a través d’assessors externs.
  • Vetllar pel bon ús del nom Waldorf per part d’escoles i institucions.
  • Exercir el control de qualitat respecte els nivells pedagògics existents en els centres educatius.
  • Promoure la publicació de revistes per als associats i associades així com la difusió de la pedagogia Waldorf a través d’altres mitjans de comunicació.

 

Übersetzung ins Deutsche im Rahmen des Projekts “Kostenlose Übersetzung von Webseiten für NGOs und nicht profitorientierte Vereine”. Dieses Projekt wird von Mondo Services geleitet.
Übersetzer: Inga Augustynowska